Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach 2023

Więcej informacji na temat badań ankietowych znajduje się: