UWAGA

MIESZKAŃCY POWIATU POLKOWICKIEGO

W związku z prowadzonym nadzorem biernym nad wścieklizną konieczne jest pozyskiwanie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej materiału do badań laboratoryjnych od padłych drapieżnych zwierząt wolnożyjących oraz padłych bezpańskich zwierząt domowych (psy, koty). Badania te są najważniejszym źródłem informacji na temat występowania wścieklizny na terenie całego kraju.

Zwracam się więc z prośbą o zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Polkowicach faktu znalezienia padłych zwierząt drapieżnych (w szczególności lisy, jenoty, kuny, borsuki oraz bezpańskie psy i koty) z podaniem dokładnej lokalizacji miejsca ich znalezienia.

Zgłoszeń można dokonywać w dni robocze w godzinach 730 – 1530 w następujący sposób:

1. Telefonicznie: (76) 845 60 16

2. Osobiście: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Polkowicach, ul. Górna 3/3, 59-100 Polkowice,

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Polkowicach