Uprzejmie informujemy, że Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak zawnioskował o powołanie przez Wojewodę Dolnośląskiego Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę. 

Podstawą oszacowania szkód jest (jak to miało miejsce od 2020 roku) złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, która dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego. Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulację oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej). W przypadku uwag do wyników oszacowania strat przez aplikację rolnik może zwrócić się o dodatkowe szacowanie szkód przez komisję gminną, która dokona oceny strat podczas wizji w terenie. Wówczas powinien złożyć wniosek (druk w załączeniu) w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Przemkowie w terminie umożliwiającym ich oszacowanie (przed zbiorem uprawy).

Zaznaczyć należy, że wniosek złożony o oszacowanie szkód tylko przez komisję gminną, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia – konieczne jest zgłoszenie w aplikacji.

Wniosek_rolnika_dotyczacy_oszacowania_szkod_w_gosp__rol_2023

Oswiadczenie_nr_1_dla_rolnikow_nie_posiadajacych_dokumentacji(2)

Oswiadczenie_nr_2_dla_rolnikow_posiadajacych_pelna_dokumentacje(1)