W związku z wystąpieniem na terenie województwa dolnośląskiego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy, Burmistrz Przemkowa informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych z terenu gminy. Wnioski można pobrać oraz składać w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w Punkcie Informacyjnym.

Poniżej znajduje się komunikat Dolnośląskiej Izby Rolniczej, dotyczący zgłaszania strat w uprawach rolnych w związku z suszą.

„Obserwowany niepokojący przebieg zjawisk pogodowych – bardzo wysokie temperatury, oraz brak opadów powoduje odparowanie wody, które odczuwalne jest szczególnie na słabszych glebach. Ekstremalnie wysoka temperatura dodatkowo niekorzystnie wpływa na proces wykształcania się ziaren m.in. rzepaku i jęczmienia ozimego.

Dolnośląska Izba Rolnicza przypomina o konieczności oszacowania strat jeszcze przed ich zbiorem. Warunkiem oszacowania strat jest złożenie wniosku przez rolnika w urzędzie gminy.

Dlatego też Zarząd DIR apeluje do wszystkich rolników o niezwłoczne składanie wniosków do Urzędów Gmin.

Nie czekajmy ze złożeniem wniosku o oszacowanie strat do ostatniej chwili, bo komisje mogą nie zdążyć z oszacowaniem strat przed nadejściem żniw – ostrzega Leszek Grala Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Przypominamy także, że obowiązujące prawo nie pozwala na szacowanie strat u rolników, którzy nie złożyli stosownego wniosku w urzędzie gminy.

Przypominamy, że standardowymi formami pomocy dostępnymi dla rolników są:

– kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji,

– udzielenie przez KRUS odroczenia terminu płatności składek lub ich rozłożenia na raty,

– udzielenie przez KOWR odroczenia terminu płatności rat za sprzedaż lub dzierżawę ziemi lub rozłożenia ich na raty,

– udzielenie przez samorządy ulg w podatku rolnym.

Niezależnie od powyższego, w przypadku wystąpienia szczególnie dotkliwej klęski, po zakończeniu szacowania strat przez komisje klęskowe rząd może podjąć decyzję o udzieleniu nadzwyczajnego wsparcia do powierzchni upraw, które ucierpiały w najwyższym stopniu.

Leszek GralaPrezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej”.

Załaczniki do pobrania: