31 lipca br. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak przekazał przedstawicielom stowarzyszeń działających na terenie Gminy Przemków promesy na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 rok.

W konkursie aplikowało 6 stowarzyszeń, które podjęły się realizacji różnorakich działań. Wnioski złożyły: Rejonowy Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przemkowie, Stowarzyszenie Romów w Przemkowie, Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji Przemków, Koło Stowarzyszenia Łemków, Przemkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz „Leśna Płaszczyzna” w Szklarkach.

Na realizację zadań Gmina przeznaczyła 25 000 zł.