W dniach 23-28 lutego br. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoka, zorganizowany został Kurs Pszczelarski – jak zachęcić do podjęcia działalności pasiecznej. W kursie uczestniczyło 18 pasjonatów pszczelarstwa, którzy być może w przyszłości rozpoczną swoją przygodę z pszczelarstwem. Wykłady prowadzili pszczelarze z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą, której można tylko pozazdrościć:

– pan Waldemar Kudła – mistrz pszczelarski, Prezesa Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej,
– pan Bazyli Chomiak- technik pszczelarz – mistrz pszczelarski, Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie.

Łącznie kurs obejmował 16 godzin wykładów i warsztatów, a na zakończenie kursu, każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o jego ukończeniu.

Kurs został zorganizowany w ramach realizacji Planu działalności obiektu pełniącego funkcje kulturalne dla sołectwa Wysoka.

Zakres warsztatów zapewnił uczestnikom zapoznanie się z poniższym zakresem:

• Historia Pszczelarstwa w Polsce i na świecie, rola pszczół w ekosystemie.
• Podstawowy sprzęt pszczelarski, wyposażenie pasieki i pracowni pszczelarskiej.
• Przepisy dotyczące założenia pasieki, rejestrowanie pasieki, lokalizacja, ocena pożytków, ochrona pasieki. Związki i organizacje pszczelarskie. Dostosowanie miejsca pasieki do warunków terenowych
• Biologia pszczoły miodnej, cykl życia pszczół.
• Typy uli – wady i zalety, rodzaje ramek.
• Zakładanie pasieki – BHP i pomoc przedmedyczna, budżet, organizacja, zasady obchodzenia się pszczołami, technika wykonywania przeglądu, kupowanie i przewóz pierwszych rodzin pszczelich.
• Kierowanie rozwojem rodzin pszczelich na pierwszych pożytkach.
• Zdrowie pszczół, przegląd najważniejszych chorób i szkodników w pasiece.
• Zadania pszczelarza w ciągu roku.
• Produkty pszczele – rodzaje, właściwości zdrowotne, receptury. Produkcja i sprzedaż miodu oraz produktów pszczelich. Miód z pasieki a miód z supermarketu – rozpoznawanie prawdziwości miodu. Produkty pszczele w diecie osób dorosłych i dzieci.
• Warsztaty: Składanie ramek, drutowanie, wklejanie węzy.
• Tematyka specyficzna dla regionu: Pozyskiwanie miodu wrzosowego oraz proces certyfikacji „Miodu Wrzosowego z Borów Dolnośląskich”.

Już dziś zapraszamy na kolejną edycję kursów pszczelarskich, które będą odbywały się cyklicznie, co roku, w świetlicy wiejskiej w Wysokiej.