W związku z niepokojącymi działaniami związanymi ze sprzedażą na polskim rynku oraz dofinansowywaniem w ramach programu „Czyste Powietrze” (PPCP lub program) pomp ciepła, które w rzeczywistości nie spełniają deklarowanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametrów Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypracował dodatkowe wymogi, które z uwzględnieniem okresu przejściowego, zaczną obowiązywać 1 kwietnia 2024 roku.

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/zapowiedz-zmian-w-programie-priorytetowym-czyste-powietrze-w-zakresie-wymogow-dotyczacych-zrodel-ciepla-ktore-moga-stanowic-koszt-kwalifikowany?fbclid=IwAR3Ao2AeNT9Um-nDNaaKCFpwmpNqEbwpiy2jdou8bCOJiqDXYgORECwzeR0