Gmina Przemków w związku z wyborem Wykonawcy prac budowlanych inwestycji pn.„Modernizacja sieci wodociągowej w Przemkowie” zaprasza mieszkańców Osiedla Głogowskiego nr:27,27a,28,23,31,32,33,34,35,38,39,42,43,44,47,47a,49,51,52,53,53a,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82, ul. Kościuszki 7,8,8a,9,9l,9ł, ul. Głogowska 29,32a, na spotkanie informacyjne, na którym zostanie przedstawiony zakres realizowanej inwestycji objętej dokumentacją projektową, omówione zostaną szczegóły dotyczące prowadzenia robót budowlano montażowych. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane warunki przyłączenia mieszkańców do budowanej sieci.

Spotkania odbędą się w dniu 08.08.2023r. – tj. wtorek, od godz. 15.00 do 18.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25 – II piętro pok. 27 sala posiedzeń.