Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Przemków w roku 2022

Gmina Przemków zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Przemków w roku 2022”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2- projekt umowy

Informacja o unieważnieniu postępowania