Związek Gmin Zagłębia Miedziowego organizuje ekologiczną akcję „Zbiórka elektroodpadów w szkołach”. W akcji biorą udział Szkoły Podstawowe z terenu gmin członkowskich Związku, które zadeklarowały chęć przystąpienia do zbiórki. Akcja ma charakter edukacyjny, wpływa na rozwój świadomości ekologicznej uczniów. Jej głównym celem jest poszerzanie wiedzy dotyczącej sposobów prawidłowego pozbywania się i recyklingu elektroodpadów.
Związek Gmin przygotuje szkoły do przeprowadzenia na ich terenie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórce w szkołach podlega wyłącznie małogabarytowy, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (małe RTV/AGD) np. zabawki elektryczne i elektroniczne, miksery, tostery, żelazka, kalkulatory, słuchawki, telefony, tablety itp., których najdłuższa krawędź nie przekracza 40 cm.
Placówki, których uczniowie zbiorą największą masę elektroodpadów w przeliczeniu na liczbę uczniów uczęszczających do szkoły, zostaną nagrodzone. Dodatkowo upominki otrzyma także pięciu najbardziej zaangażowanych w akcję uczniów każdej ze szkół.

W akcji udział biorą poniższe placówki:
– Szkoła Podstawowa im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach,
– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie,
– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Wysokiej,
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach,
– Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie,
– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej,
– Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli,
– Szkoła Podstawowa im. Św. Floriana w Brzegu Głogowskim,
– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Nielubi.

Akcja trwać będzie od 01.01.2024 do 31.05.2024 r.

Partnerem akcji jest Polkowicka Dolina Recyklingu Sp. z o.o.

Regulamin akcji dostępny jest na stronie www.zgzm.pl w zakładce „edukacja ekologiczna”.