W styczniu i lutym bieżącego roku odbyły się zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych z Przemkowa, Jakubowa Lubińskiego i Piotrowic. W zebraniu sprawozdawczym w Przemkowie udział wzięli również Druhny i Druhowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Przemkowa. Jednostki OSP podsumowały wyniki pracy za ubiegły rok jak również przedstawiły plany do realizacji w 2024 roku. Zarządy poszczególnych jednostek uzyskały Absolutorium – Gratulujemy!

Obecny na zebraniach sprawozdawczych Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak omówił szczegółowo plany związane z modernizacją remiz strażackich, zakupem ciężkiego samochodu i sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Przemków. Burmistrz podkreślił wielokrotnie wagę podejmowanych działań, dzięki którym wciąż podwyższane jest bezpieczeństwo przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe oraz skuteczność prowadzonych akcji ratowniczych bezpośrednio ratujących zdrowie i życie mieszkańców gminy. Specyfika działalności Ochotników jest doskonale znana Burmistrzowi, który serdecznie podziękował strażakom za ich trud i ofiarność podczas prowadzonych działań. Życzył Druhnom i Druhom samych szczęśliwych powrotów z akcji, spełnienia i satysfakcji, a także siły podczas każdej akcji ratowniczej, czy też gaśniczej. Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej życzył kontynuacji pasji związanych z pożarnictwem, dziękując opiekunom za zaangażowanie w ich rozwój.

W poszczególnych zebraniach sprawozdawczych udział wzięli przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach: Dowódca Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Polkowicach – kpt. mgr inż. Jacek Sasiela, Młodszy Technik sekc. – Adam Pełech, Komendant Gminny ZOSP RP w Przemkowie – Maciej Turała, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przemkowie – Jarosław Smolarczyk, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przemkowie – Karol Strychalski oraz przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Przemkowie – Małgorzata Kołtun.