Zgłoś dzika – aplikacja na telefon

Redakcja „Tygodnika Poradnika Rolniczego”, która na co dzień współpracuje ze środowiskiem rolniczym, przygotowała aplikację „Zgłoś dzika” na smartfony. Służy ona do zgłaszania szczątków padłych dzików.

Pamiętamy, jak przez Polskę przeszła fala dyskusji i protestów związanych z planowanym odstrzałem sanitarnym dzików, jako narzędziem w walce z afrykańskim pomorem świń. Ludzie w całym kraju sprzeciwiali rozwiązaniu problemu powodowanego przez tę chorobę kosztem dziko żyjących zwierząt.

Jednak specjaliści twierdzą, że nie da się pokonać ASF bez redukcji populacji dzików oraz odnalezienia i utylizacji szczątków tych zwierząt, które padły w lesie z powodu ASF. Wirus ten bowiem jest bardzo odporny, może przetrwać w szczątkach zwierząt przez wiele miesięcy, nadal pozostając zaraźliwym.
Z tego m.in. powodu liczba martwych dzików znalezionych w lasach nieustannie rośne. A im więcej jest dzików padłych na ASF tym więcej będzie zarażonych zwierząt. Zwierzęta te bowiem mnożą się w bardzo dużym tempie, m.in. ze względu na bardzo łagodne zimy w ostatnich latach.

W aplikacji „Zgłoś dzika” wystarczy zrobić zdjęcie padłego dzika, wybrać właściwy Powiatowy Inspektorat Weterynarii, aby zgłoszenie wraz z dokładną lokalizacją trafiła do kompetentnych służb. Dzięki temu będą mogły one w krótkim czasie ustalić, czy dzik padł na ASF i usunąć jego szczątki.

Aplikacja dostępna jest w sklepie Google Play.

Mamy nadzieję, że jak najszersze stosowanie aplikacji „Zgłoś Dzika” przyczyni się to do ograniczenia rozmiarów tej groźnej choroby szerzącej się w naszych lasach, będącej śmiertelnym zagrożeniem dla świń oraz pozwoli oszczędzić populację dzików i zmniejszy straty ponoszone przez rolników. Nie bez znaczenia jest też fakt, że skarb państwa wydaje co rok setki milionów złotych na walkę z ASF.

Paweł Kuroczycki, redaktor naczelny „Tygodnika Poradnika Rolniczego