Związek Gmin Zagłębia Miedziowego przygotował dla swoich najmłodszych mieszkańców ekologiczne wyprawki, w których znajdują się pielucha wielorazowa z wkładem oraz śliniak. Wniosek o EKO wyprawkę należy złożyć w Biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego po aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty uwzględniającej narodziny dziecka.

Taki upominek ma być miłym i ekologicznym przywitaniem nowonarodzonych mieszkańców Związku. Program „EKO wyprawka” ma wysoką wartość ekologiczną i faktycznie wpływa na jakość środowiska. Wierzymy, że podarowanie rodzicom pieluchy wielorazowej zachęci ich do wielopieluchowania, a co za tym idzie do rezygnacji z pieluch jednorazowych. Warto wspomnieć, że jedno dziecko, zanim zrezygnuje z pieluszek zużywa ich pond 6 tysięcy sztuk, co jest równowarte ponad tonie odpadów niemożliwych do przetworzenia i recyklingu. Ponadto pieluchy wielorazowe są znacznie lepsze dla maluszków, nie powodują odparzeń, zapewniają komfort termiczny i są przewiewne.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest aktualizacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w związku z narodzinami dziecka lub w przypadku nieruchomości wielolokalowych, w których za złożenie deklaracji odpowiedzialny jest Zarządca nieruchomości, przekazanie informacji o narodzinach dziecka do Zarządcy. Aktualizacja deklaracji uprawnia do złożenia wniosku o EKO wyprawkę i przyznania upominku. Deklarację należy złożyć przed ukończeniem przez dziecko 3 miesiąca życia. Dodatkowo rodzic ubiegający się o wyprawkę nie może mieć zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

„EKO wyprawkę” można odebrać bezpośrednio w Biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach, przy ul. Małej 1 lub wnioskować o dostarczenie upominku pod wskazany adres.
Regulamin Programu „EKO-wyprawka”, informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz wzór wniosku o „EKO wyprawkę” dostępne są na stronie www.zgzm.pl oraz w Biurze ZGZM. Pytania związane z Programem można kierować również telefonicznie pod nr 76 840 14 66.

Regulamin Programu EKO Wyprawka

Zalacznik-nr-1.-Wniosek-o-EKO-wyprawkę

Załącznik nr 1