Zmiana organizacji ruchu centrum Przemkowa

Od dnia 14 września 2021r. rozpoczną się prace związane ze zmianą organizacji ruchu w centrum Przemkowa . Zmiana organizacji ruchu obejmie część ulicy Plac Wolności, Głogowskiej, ul. Reja, Nową, Zamkową, Powstańców Styczniowych, Garncarską, Krótką, część ulicy ks. Jana Skiby, Kościuszki i Generała Sikorskiego .
W wyniku tej zmiany ul Głogowska i cześć ul. Plac Wolności do skrzyżowania z ulicami Reja i Plac Kościelny będzie ulicą jednokierunkową z wjazdem od ul. Wiśniowej i Garncarskiej.
Ulica Nowa będzie ulicą jednokierunkową z wjazdem od ulicy Plac Wolności. Ulica Krótka również będzie ulicą jednokierunkową z wjazdem od ulicy Głogowskiej. Ulica Garncarska nadal zostanie ulicą jednokierunkową ale z wjazdem od ulicy Plac Kościelny. Podobnie cześć ulicy Generała Sikorskiegoal będzie ulicą jednokierunkową ale z wjazdem od strony Remizy OSP . W wyniku tej zmiany powstanie 68 nowych miejsc postojowych na ul. Plac Wolności, Głogowskiej, Nowej, Powstańców Styczniowych i Generała Sikorskiego .

Zakres prac będzie bardzo szeroki ponieważ obok montażu nowych znaków drogowych będą demontowane stare niepotrzebne znaki oraz zostanie wykonane oznakowanie poziome obejmujące pasy na przejściach dla pieszych oraz oznakowanie miejsc parkingowych w tym na szczególnie użytkowanym skrzyżowaniu ulic Plac Wolności, Głogowska, Powstańców Styczniowych, ks. Jana Skiby i Kościuszki dlatego przepraszamy za wynikające z tego powodu utrudnienia w ruchu pieszym i samochodowym .

Poniżej link:

MAPA ORGANIZACJI CENTRUM