Informujemy,że od 1 października została wprowadzona zmiana organizacji ruchu centrum Przemkowa

Od dnia 14 września 2021r. rozpoczną się prace związane ze zmianą organizacji ruchu w centrum Przemkowa . Zmiana organizacji ruchu obejmie część ulicy Plac Wolności, Głogowskiej, ul. Reja, Nową, Zamkową, Powstańców Styczniowych, Garncarską, Wiśniowa,Krótką, część ulicy ks. Jana Skiby, Kościuszki i Generała Sikorskiego .
W wyniku tej zmiany ul Głogowska i cześć ul. Plac Wolności do skrzyżowania z ulicami Reja i Plac Kościelny będzie ulicą jednokierunkową z wjazdem od ul. Wiśniowej i Garncarskiej.
Ulica Nowa będzie ulicą jednokierunkową z wjazdem od ulicy Plac Wolności. Ulica Krótka również będzie ulicą jednokierunkową z wjazdem od ulicy Głogowskiej. Ulica Garncarska nadal zostanie ulicą jednokierunkową ale z wjazdem od ulicy Plac Kościelny. Podobnie cześć ulicy Generała Sikorskiego będzie ulicą jednokierunkową ale z wjazdem od strony Remizy OSP . W wyniku tej zmiany powstanie 68 nowych miejsc postojowych na ul. Plac Wolności, Głogowskiej, Nowej, Powstańców Styczniowych i Generała Sikorskiego .

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na zmianę oznakowania.

Poniżej link:

MAPA ORGANIZACJI CENTRUM