W trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy, a także w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się i minimalizowania skutków koronawirusa Burmistrz Przemkowa  zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim w Przemkowie  oraz innych gminnych jednostkach organizacyjnych. Prosimy o wykorzystanie możliwości kontaktu drogą elektroniczną, listownie oraz telefonicznie.

Urząd Miejski w Przemkowie

Plac Wolności 25

59-170 Przemków

Telefony: 768319 210, 768320476

Email: p.info@przemkow.pl

Urząd Stanu Cywilnego, Sprawy Obywatelskie

Tel. 768190081 email a.siodmak@przemkow.pl

Zarządzanie kryzysowe

Tel. 7683320479 email gczk@przemkow.pl

 Gospodarka Przestrzenna, Inwestycje Gospodarka Nieruchomościami

Tel.  768320488 email marta@przemkow.pl

Księgowość, Podatki

Tel. 768320472 email skarbnik@przemkow.pl

Informujemy również, że cześć naszych pracowników przebywa na zasiłku opiekuńczym w związku z ogłoszoną epidemią, może to spowodować drobne opóźnienie w załatwianiu spraw.

Od 16 marca 2020 r.  do odwołania nie będzie czynna kasa Urzędu Miejskiego, wszelkie opłaty i podatki należy wnosić na numer konta podany na stronie BIP kontakt. WAŻNE przed dokonaniem jakiejkolwiek wpłaty należy sprawdzić czy strona otwiera się pod adresem https://umprzemkow.bip.gov.pl/kontakt/kontakt.html a połączenie jest zabezpieczone (znak zamkniętej kłódki przy adresie).

Szkoły i Przedszkola nie będą prowadziły żadnych zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka nie będą prowadziły żadnych zajęć, ani organizowały imprez i spotkań, czynny będzie natomiast punk niepłatnej pomocy prawnej w Bibliotece zgodnie z harmonogramem

Dane do kontaktu z gminnymi jednostkami organizacyjnymi

Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka

  1. Głogowska 17, 59-170 Przemków

telefon: 76 8319 493 biblioteka: 768319 019 email: pok.przemkow@wp.pl

Szkoła Podstawowa numer 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie

Ul. Rybna 3a, 59-170 Przemków
tel. 76 8310 420 email szkola@sp2przemkow.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej

Wysoka 16a, 59-170 Przemków,

tel. 76 8320 504 email wysokaszkola@op.pl

Zespół Szkół im Ireny Sendler w Przemkowie
  1. Leśna Góra 3, 59 – 170 Przemków, tel. 76 8320 666

email: gim_przemkow@poczta.onet.pl

Publiczne Przedszkole nr 1 w Przemkowie
  1. Słoneczna 23, 59-170 Przemków,

tel. 76 8 319 553 email: pp1przemkow@wp.pl

Publiczne Przedszkole nr 2 w Przemkowie
  1. Szkolna 6, 59-170 Przemków,

tel. 76 8310 438 email: ppnr2przemkow@wp.pl

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Dworcowa 7, 59-170 Przemków
tel. 76 83 19 462 email: sekretariat@mzgmprzemkow.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie

  1. Powstańców Styczniowych 7, 59-170 Przemków
    tel: 76 8319 200 email poczta@opsprzemkow.pl