Związek Gmin Zagłębia Miedziowego organizuje konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 6-12 lat. Konkurs polega na wykonaniu ilustracji na kartce formatu A4, która przedstawiać ma CHARAKTERYSTYCZNY budynek, miejsce lub obiekt znajdujący się w gminie oraz elementy związane z SEGREGACJĄ ODPADÓW.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie, który jest załączony do wiadomości. Pozostałe informacje znajdują się także w podanym linku: https://zgzm.pl/konkurs-zwiazkowa-gmina-o-segregacji-nie-zapomina/

Regulamin_konkursu

Formularz_zgłoszeniowy

Oświadczenie_zgoda_na_udział_w_konkursie