Nawiązując do poprzedniej informacji dotyczącej występowania wilków na terenie Gminy Przemków, w tym również na terenach zamieszkałych, dziękujemy za dokonane zgłoszenia oraz nadesłane materiały filmowe i fotograficzne.

Informujemy, że tut. Urząd jest w stałym kontakcie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz ze Stowarzyszeniem dla Natury „Wilk” http://www.polskiwilk.org.pl, które od 1996 r. nieprzerwanie pracuje dla przyrody, w szczególności dla ochrony dużych ssaków drapieżnych – wilków, rysi i niedźwiedzi.

Po analizie materiału fotograficznego oraz filmowego (przesłanego przez gminę) przez specjalistów działających w w/w Stowarzyszeniu stwierdzono, iż uchwycone na materiałach filmowych oraz zdjęciach zwierzęta to nie są wilki. Są to psy będące mieszańcami ras przypominających wilka oraz psy rasy wilczak czechosłowacki.

Aby ustalić, czy ww. zwierzę lub zwierzęta przebywające na terenie Przemkowa są zwierzętami bezpańskimi lub czy uciekły właścicielowi, w dniu 9 stycznia br. zostanie przeprowadzona akcja ich interwencyjnego wyłapywania. Powyższe czynności zostaną przeprowadzone przez firmę HOTEL DLA PSÓW I AGROTURYSTYKA Zbigniew Wirkus.

Jednocześnie informujemy, iż będąc w stałym kontakcie zarówno ze specjalistami ze Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”, jak i przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, gmina uzyskała decyzję zezwalającą na schwytanie na terenie gminy Przemków osobników wilka Canis lupus, ich chwilowe przetrzymywanie oraz transport w miejsca oddalone od zabudowań. W przypadku potwierdzenia występowania wilków na terenach zamieszkałych i stwarzania przez nie zagrożenia dla mieszkańców możliwe będzie podjęcie natychmiastowych działań eliminujących ewentualne zagrożenie.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją Stowarzyszenia dla Natury ,,Wilk”- „Po sąsiedzku z wilkami”