Ogłoszenie o II konkursie

na realizację zadań publicznych

w gminie Przemków

w 2023 roku

 

Termin składania ofert: od dnia 24.08.2023 r. do dnia 14.08.2023 r. do godziny 13:00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie,

Pl. Wolności 25, 59-170 Przemków z dopiskiem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

w zakresie sportu w gminie Przemków w 2023 r.”

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Informacja_ilosc_osob_objetech_zadaniem

Załącznik nr 1 – Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Załącznik nr 2 – Porozumienie wolontariackie

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wykonaniu pracy społecznej

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wniesieniu wkładu rzeczowego

Formularz zgłoszeniowy do komisji

Ogłoszenie o wynikach konkursu