Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leśna Góra 3 w Przemkowie”

Gmina Przemków zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leśna Góra 3 w Przemkowie”

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 – formularz oferty

Załącznik 2 – wykaz wykonanych usług

Załącznik 3 – projekt umowy

Informacja o wyborze oferty