Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Usługa odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, biodegradowalnych oraz gromadzonych selektywnie z obiektów własności Gminy Przemków w 2022 r.

Gmina Przemków zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Usługa odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, biodegradowalnych oraz gromadzonych selektywnie z obiektów własności Gminy Przemków w 2022 r.”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2- projekt umowy

Wyjaśnienia nr 1 do zapytania ofertowego

Uwagi złożone z wnioskiem o wyjaśnienia

Zmieniony projekt umowy uwzględniający wyjaśnienia

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego