foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

OGŁOSZENIE

Szanowni mieszkańcy sołectwa Wysoka,

Nastąpiła zmiana terminu Zebrania Wiejskiego zwołanego na dzień 17.01.2019 r.

Nowy termin Zebrania Wiejskiego to: 29 stycznia 2019 r.

Zebranie odbędzie się o godzinie 19:00 w filii biblioteki w Wysokiej.

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców.                          

                                                                               Burmistrz Przemkowa  

                                                                                  /-/Jerzy Szczupak

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że zgodnie z decyzją zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w roku 2019 nie będą rozprowadzane książeczki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Osoby zainteresowane uzyskaniem gotowych blankietów wpłat za odpady, mogą zgłosić zapotrzebowanie w biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach, ul. Mała 1, tel. 76 840 14 90.

Burmistrz Przemkowa

zaprasza mieszkańców sołectw Gminy Przemków do wzięcia udziału w planowanych zebraniach wiejskich na terenie gminy, w trakcie których odbędą się wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, a także przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami w sprawie statutów sołectw. Poniżej harmonogram zebrań oraz ich tematyka. W załączeniu projekty statutów sołectw Gminy Przemków.

Dolny lsk logotyp kolor jpg zip Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Minister Inwestycji i Rozwoju serdecznie zapraszają na konferencję konsultacyjną projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Konsultacje odbędą się w dniu 14 stycznia 2019 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (sala nr 1222), w gmachu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy pl. Powstańców Warszawy 1.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych na rozwój firmy - 15 stycznia 2019 r., godz. 10.00, Legnica, ul. Rycerska 24

Podkategorie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.