foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

herb -RM.jpg

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) na dzień 06.09.2018 r. (czwartek) na wniosek Burmistrza Przemkowa zwołałem nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Szanowni Nauczyciele, Dyrektorzy i Pracownicy szkół,

z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2018/2019 składam wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy oraz wiele wytrwałości. Życzę, aby twórcza energia w pracy pedagogicznej zaowocowała licznymi sukcesami i osiągnięciami wychowanków i była przez nich doceniona.

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

życzę Wam, aby nauka w nowym roku szkolnym była udaną przygodą edukacyjną, która pozwoli rozwijać Wasze talenty. Niech czas spędzony w szkole będzie czasem radości i pozytywnych wrażeń. Rodzicom życzę spokojnego roku szkolnego zakończonego sukcesami dzieci.

Powodzenia w nowym roku szkolnym!

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak

28 sierpnia 2018 r. Jerzy Szczupak - Burmistrz Przemkowa przekazał przedstawicielom stowarzyszeń działających w Gminie Przemków promesy na finansowanie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Podkategorie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.