foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Przedstawiamy wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przemków przez organizacje pozarządowe w zakresie sportu w 2018 roku.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego pan Cezary Przybylski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 9 marca 2018 r. w Legnickim Parku Technologicznym LETIA S.A., ul. Rycerska 24 w Legnicy.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła jubileuszową X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Urząd Miejski w Przemkowie przypomina, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien od 1 do 28 lutego 2018 r. złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Zapraszamy wszystkie Panie na zabawę w stylu hawajskim. 10 marca 2018 r. Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka.

W tegorocznych, dwutygodniowych „Feriach zimowych w POK-u” udział wzięła ponad 30-osobowa grupa dzieci. Zabaw i różnorodnych zajęć było naprawdę sporo.

Gmina Przemków walczy o Naukową Stację Zabaw w konkursie "Powietrze bez śmieci". Zapraszamy do codziennego oddawania swojego głosu!

INFORMACJA

Informuję, że wnioski w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości należy składać do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)

Podkategorie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2018 Przemków Rights Reserved.