foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Od stycznia 2016 roku w przychodni COR-MED NZOZ M&S Diallo w Poradni Dziecięcej oraz w Poradni Ogólnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przemkowie, świadczeń zdrowotnych udzielać będzie nowy lekarz Małgorzata Belka-Pałka. Szczegółowe informacje uzyskać można w rejestracji COR-MED pod numerem telefonu (76) 8319409.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pacjentów do składania deklaracji wyboru lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Deklaracje wyboru można pobrać ze strony www.cormed.internetdsl.pl lub osobiście w Punkcie Rejestracji Przychodni COR-MED.

 

Serdecznie zapraszamy!

ZESPÓŁ „ MARZENIE” ze Szklarek  dziękuje wszystkim mieszkańcom Gminy Przemków
za okazane wsparcie  w czasie trwania jesiennej edycji Ludowej Listy Przebojów  Radia Wrocław. Dzięki Państwa życzliwości zebraliśmy  3468  głosów, a tym samym wygraliśmy !!!  

  Ostaszów – Wioska w Dechę i Wilkocin – Wioska Czerwonego Kapturka to nowe wioski tematyczne, które od czerwca tworzone są przez grupy mieszkańców, pod okiem eksperta ds. promocji i rozwoju obszarów wiejskich.

 

na realizację w 2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Przemków.

Treść przekazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli wystąpień pokontrolnych, które są wynikiem przeprowadzonych w lipcu i październiku br. w Urzędzie Miejskim w Przemkowie kontroli, wyraźnie wskazuje na negatywną ocenę działalności Urzędu w zakresie zlecania usług prawniczych oraz wpływu operacji finansowych stosowanych przez Gminę Przemków w poprzedniej kadencji na jej sytuację finansową.

 W sobotę 5 grudnia 2015r. w Świetlicy Środowiskowej „Pszczółka” odbyło się spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z Krępy.

Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Przemkowie

Burmistrz Przemkowa informuje, że w dniu 12 listopada 2015 r. podmiot działający pod nazwą Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Przemkowie, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zaprasza do udziału w konkursie "Przedsiębiorca z Klimatem". Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2017 Przemków Rights Reserved.