foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się w dniu 23 września w Krępie. Mieszkańcy z dużym zaangażowaniem przygotowali się na przyjęcie gości. Wspaniale przystrojony został plac dożynkowy oraz domy, przy których ustawione były zabawne słomiane figury.

p.o. Dyrektor Zakładu Budżetowego "Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej" w Przemkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

ADMlNlSTRATORA w Dziale Eksploatacyjno - technicznym,, Miejskiego Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej"  w Przemkowie

Zgłaszanie szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Przemków.

 

Wniosek rolnika wraz z załącznikami dotyczący oszacowania szkód spowodowanych suszą w gospodarstwie rolnym (Punkt 6, 7, 8).

 

Instrukcja zgłaszania szkody przez producenta rolnego - materiały szkoleniowe (Punkt 17).


http://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html

Zapraszamy mieszkańców powiatu polkowickiego, do uczestnictwa w projekcie finansowanym ze środków funduszy norweskich oraz budżetu państwa pod nazwą: „Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim", którego celem jest zapobieganie i zmniejszanie zachorowalności na raka płuc, realizowanym przez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A.

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A. zaprasza osoby, które ukończyły 60 rok życia oraz osoby niesamodzielne do udziału w projekcie, którego celem jest poprawa zdrowia i komfortu życia osób starszych i niesamodzielnych przez rozszerzenie zakresu opieki domowej, ambulatoryjnej i środowiskowej w Polsce.

  Działając w imieniu Gminy Przemków, w związku z treścią informacji zamieszczonej w dniu 28.07.2015 na stronie internetowej Uczniowskiego Klubu Sportowego Przemków Huta, niniejszym oświadczam, że zawarte w niej treści nie są zgodne z prawdą i naruszają dobre imię Gminy Przemków, jak i jej władz.

 Informuję, że wskutek braku złożenia oferty wymaganej warunkami konkursu dotyczącego realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy Przemków, organizacji zawodów i przygotowaniu do rozgrywek sportowych, propagowaniu współzawodnictwa sportowego i czynnego w nim udziału oraz utrzymaniu bazy sportowej w mieście Przemków zgodnej z zamieszczonym wraz z ogłoszeniem formularzem niezależna komisja rozpatrywała pozostałe oferty, zgodnie z przepisami, dokonując wyboru wykonawcy, co skutkowało podpisaniem umowy.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostało w sposób prawidłowy, z dochowaniem wszelkich wymagań proceduralnych przewidzianych prawem.

Jednocześnie nadmieniam, że Gmina, w związku z treścią publicznie rozpowszechnianą i nieprawdziwymi informacjami w tym przedmiocie podejmie w stosunku do Uczniowskiego Klubu Sportowego Przemków Huta, za pośrednictwem kancelarii prawnej, właściwe środki prawne w celu ochrony swojego dobrego imienia i zabezpieczenia interesu prawnego Gminy Przemków.

                                                                                         Burmistrz Przemkowa

                                                                                         Jerzy Szczupak

W sobotę 01 sierpnia na stawie Przemków-Kąpielisko rozegrano Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Przemkowa Pana Jerzego Szczupaka. Pogoda słoneczna, wiatr chwilami porywisty, brania ryb raczej słabe, startowało 16 wędkarzy. W zawodach zwyciężył kolega Stanisław CHODAK który swoje zwycięstwo przypieczętował łowiąc karpia i dzięki temu uzyskał wynik 3260g,drugie miejsce zajął kolega Krzysztof WANTUCH 2770g, na trzecim miejscu sklasyfikowano kolegę Ireneusza GRZESZCZAKA 2270g.Na zawodach obecny był Burmistrz Przemkowa Pan Jerzy SZCZUPAK, który pogratulował wszystkim wędkarzom uczestnictwa w zawodach i wręczył zwycięzcom pamiątkowe puchary.

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2017 Przemków Rights Reserved.