foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PRZEMKÓW, DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

Urząd Miejski w Przemkowie przekazuje informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach, że w III kwartale 2015 r. pobrano próby wody do analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej z wodociągów sieciowych Przemków, Szklarki, Wysoka, Wilkocin, Ostaszów (teren Gminy Przemków) w zakresie monitoringu przeglądowego (sieć).

 3 października 2015 r.Gospodarstwo Agroturystyczne AMAZONKA w Ostaszowie. Serdecznie zapraszamy!

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2017 Przemków Rights Reserved.