foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

  Działając w imieniu Gminy Przemków, w związku z treścią informacji zamieszczonej w dniu 28.07.2015 na stronie internetowej Uczniowskiego Klubu Sportowego Przemków Huta, niniejszym oświadczam, że zawarte w niej treści nie są zgodne z prawdą i naruszają dobre imię Gminy Przemków, jak i jej władz.

 Informuję, że wskutek braku złożenia oferty wymaganej warunkami konkursu dotyczącego realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy Przemków, organizacji zawodów i przygotowaniu do rozgrywek sportowych, propagowaniu współzawodnictwa sportowego i czynnego w nim udziału oraz utrzymaniu bazy sportowej w mieście Przemków zgodnej z zamieszczonym wraz z ogłoszeniem formularzem niezależna komisja rozpatrywała pozostałe oferty, zgodnie z przepisami, dokonując wyboru wykonawcy, co skutkowało podpisaniem umowy.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostało w sposób prawidłowy, z dochowaniem wszelkich wymagań proceduralnych przewidzianych prawem.

Jednocześnie nadmieniam, że Gmina, w związku z treścią publicznie rozpowszechnianą i nieprawdziwymi informacjami w tym przedmiocie podejmie w stosunku do Uczniowskiego Klubu Sportowego Przemków Huta, za pośrednictwem kancelarii prawnej, właściwe środki prawne w celu ochrony swojego dobrego imienia i zabezpieczenia interesu prawnego Gminy Przemków.

                                                                                         Burmistrz Przemkowa

                                                                                         Jerzy Szczupak

Stypendia pomostowe skierowane są do uzdolnionych maturzystów, którzy po raz pierwszy podeszli i zdali egzamin maturalny w roku 2015, mieszkają w małych miejscowościach Dolnego Śląska (poniżej 20 tys. mieszkańców) oraz dostali się na I rok studiów dziennych magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia do nadawania tytułu naukowego magistra.

Podkategorie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.