Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego na wymianę źródeł ciepła

Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego na wymianę źródeł ciepła

GMINA POLKOWICE

Lider projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła  w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencjiogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielnie grantów dla obszaru obejmującego teren Gminy Przemków

ogłasza nabór w trybie konkursuwniosków o udzielnie grantów

dla obszaru obejmującego teren Gminy Przemków

  

dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

(RPO WD 2014-2020),

Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”,

Działania 3.3

„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze

mieszkaniowym”

 


Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów):

od godz. 12:00 dnia 1 lipca 2020 r. do godz. 12:00 dnia 30 września 2020 r.

1. Ogłoszenie o naborze

2. kryteria wyboru

3. Wskaźniki realizacji

4. Wniosek o udzielenie grantu

5. Instrukcja – udzielenie grantu

6. Wniosek o wypłatę grantu

7. Instrukcja – wypłata grantu

8. Projekt umowy o powierzenie grantu

Załącznik Nr 1 do Wniosku o udzielenie Grantu_v3

Załącznik Nr 1 do Wniosku o wypłatę Grantu

Załącznik Nr 2 do Wniosku o udzielenie Grantu

Załącznik Nr 3 do Wniosku o udzielenie Grantu_v3

 

Skip to content