Zapytanie ofertowe na „Wywóz odcieków z nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonego w Przemkowie”

Gmina Przemków zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Wywóz odcieków z nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonego w Przemkowie”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 – formularz oferty

Załącznik 2 – projekt umowy

Sprawozdanie za 2020r.  z prowadzonego monitoringu na terenie składowiska

Informacja o wyborze oferty